The Coronation

The Coronation

The Coronation

2023

Acrylic on panel

32 x 92 cm

logo Giorgia Fri